App Description

Bu uygulamayı sayesinde çocuklar, çok kolay ve yaratıcı bir şekilde sayıları öğreneceksiniz yaratıcı, eğlenceli oyunlar ve aktiviteler ile etkileşim yoluyla, onlar büyük sesler ve animasyonlar ile yaratıcı ve eğlenceli oyunlar yoluyla duyularını Sharpen olacaktır. o (bilgi, oyun, eğlence) çok kolay ve çocuklar için yaratıcı hepsi tek bir app.

kids Through this app will learn numbers in a very easy and creative way, through the interactivity with the creative-fun games and a activities, they will Sharpen their senses through the creative and fun games with great sounds and animations. it's very easy and creative for your kids (Learn, play, fun) all that in one app.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

December 12, 2012 Price Decrease: $4.99 -> $2.99
December 05, 2012 Price Decrease: $4.99 -> $2.99
September 30, 2012 Price Decrease: $2.99 -> $0.99
September 27, 2012 Price Decrease: $9.99 -> $2.99
September 14, 2012 Initial Release

Other Apps From Nayer Abu Soud