What's New

• 支持微信登录。
• 修复大量下载作品时,App 启动时卡死或崩溃的问题。
• 可以给其他读者的作品评论反馈“有用”或“没用”,同时优化了评论详情页面的展示。
• 优化进度同步的提示。

App Description

全新书店,独家内容。
• 自出版、图书、杂志三大频道,提供丰富数字阅读内容。
◦ 自出版:6157 位作者,4655 部独家原创作品,作者获得 70% 收益。
◦ 图书:出版社新书第一时间发售,品类不断丰富。
◦ 杂志:有《人物》《人民文学》等知名期刊,也有互联网内容精选。
• 书店中的特色分类和精选专题,帮你快速找到合乎口味的好作品。

无压力试读所有作品。
• 无需登录,即可免费试读所有作品。
• 读过的书会自动保存到本地,没有网络时也能随手打开继续阅读。

精美阅读界面。
• 文字、图片、公式、代码、注释的展示都经过悉心处理。
• 可以添加书签、划线。
• 拖动进度条可以快速跳转。

多设备同步使用。
• 登录豆瓣帐号后,可以在多个设备上同步查看已购作品。还能一目了然地看到在这些书上做了多少笔记,给了什么评价。
• 每本书的阅读进度也会通过帐号自动同步。

追读订阅更新。
• 可以订阅创作中的专栏连载。订阅后,会每天定时提醒你有哪些更新,可以直接打开文章阅读,追读更轻松。

和朋友一起读书。
• 每本书都有评论区,说不定可以在这里找到你的同好。
• 还可以把你喜欢的书、喜欢的句子分享到豆瓣广播、微信、新浪微博。

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 1 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 2 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 3 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 4 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 6 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 7 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 8 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 9 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 10

App Changes

  • June 15, 2014 Initial release
  • October 03, 2014 New version 1.9.2
  • October 23, 2014 New version 1.9.3
  • May 04, 2015 New version 2.0.2
  • May 21, 2015 New version 2.0.3
  • July 03, 2015 New version 2.0.4

Other Apps From Douban Inc

豆瓣电影-全国影讯,在线选座,优惠电影票 豆瓣同城-发现精彩活动 购书单 豆瓣小组 HD 豆瓣小组-发现和你兴趣相投的人 豆瓣笔记 豆瓣音乐人 豆瓣广播 豆瓣东西 豆瓣一刻-每日内容精选 豆瓣