What's New

synlighet texter

App Description

Ett bra hjälpmedel för barn som går i grundskola för att öva multiplikationer, additioner, subtraktioner och divisioner.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

June 05, 2013 Price Decrease: $0.99 -> FREE!
May 26, 2013 Price Decrease: $0.99 -> FREE!
May 09, 2013 Price Decrease: $0.99 -> FREE!
September 14, 2012 Initial Release

Other Apps From Cadario Marco Emilio