What's New

-Support iphone 5 and ios 6
-Bugs fixed

App Description

App Thuốc & Biệt dược với hơn 40.000 Loại thuốc và biệt dược, được bổ sung nhiều loại thuốc mới và cũng loại bỏ một số thuốc đã không còn cần thiết, đồng thời sửa đổi, sửa chữa một số chuyên khảo cho phù hợp. Nói chung, App đã cập nhật khá kịp thời những thông tin về thuốc.

Các chuyên khảo thuốc, với tên thuốc theo tên thông dụng quốc tế (INN), được trình bày thống nhất: tên thuốc, tên khác, dạng thuốc, tác dụng phụ, quá liều; với nội dung ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu đáp ứng được những thông tin cơ bản và cần thiết của thuốc.
Các chuyên khảo được lược dịch, tổng quan hóa với các định nghĩa, cơ chế tác dụng cả về lý thuyết và kinh nghiệm đã được đúc kết một cách khoa học, rất cần cho các nhà chuyên môn Y - Dược và những người cần tìm hiểu.
Mục lục tra cứu được biên soạn công phu, bao gồm khá đầy đủ các hoạt chất (còn gọi là hóa dược, chất gốc hoặc nguyên liệu) và biệt dược, tên khác, tên hóa học, tên thương mại….cũng được sắp xếp theo vần chữ cái A,B,C.

Dùng thuốc là một việc khó và phải thận trọng vì thuốc nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. App "Thuốc & Biệt dược" được xuất bản với mục đích giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, trên cơ sở chỉ định của thầy thuốc, sự tự phân tích và nhận biết, luận trị logic để đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả chữa bệnh, hạn chế những sai sót, rủi ro hoặc tác hại không đáng có.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Thuốc & Biệt Dược screenshot 1 Thuốc & Biệt Dược screenshot 2 Thuốc & Biệt Dược screenshot 3 Thuốc & Biệt Dược screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Thuốc & Biệt Dược screenshot 5 Thuốc & Biệt Dược screenshot 6 Thuốc & Biệt Dược screenshot 7 Thuốc & Biệt Dược screenshot 8

App Changes

  • June 18, 2014 Initial release