What's New

Fix bug

App Description

User will be satisfied with this Malay - English dictionary because:
- It has the largest vocabulary
- Detail description for each word and lot of samples.
- Simple UI & high performance make you feel easy when using
* Full support pronunciation for both English and Malay will help you so much in study these languages.
(This application can run in offline mode but need the internet connection for the pronunciation and web browser functions.)

Pengguna akan berpuas hati dengan kamus Melayu Inggeris ini kerana:
- Ia mempunyai perbendaharaan kata yang terbesar
- Penerangan yang terperinci bagi setiap perkataan dan banyak sampel.
- Antara muka pengguna mudah dan prestasi yang tinggi membuat anda rasa mudah apabila menggunakan
* Sebutan sokongan penuh untuk kedua-dua Inggeris dan Melayu akan membantu anda begitu banyak dalam belajar bahasa ini.
(Permohonan ini boleh dijalankan dalam mod luar talian tetapi memerlukan sambungan internet untuk sebutan dan fungsi pelayar web.)

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Malay screenshot 1 Malay screenshot 2 Malay screenshot 3 Malay screenshot 4 Malay screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Malay screenshot 6 Malay screenshot 7 Malay screenshot 8 Malay screenshot 9 Malay screenshot 10

App Changes

  • June 12, 2014 Initial release
  • July 26, 2014 New version 1.7
  • April 16, 2015 New version 1.8
  • August 06, 2015 New version 1.10
  • November 15, 2015 New version 1.11
  • January 06, 2016 New version 1.12
  • February 20, 2016 New version 1.13
  • June 30, 2016 New version 1.15