What's New

- Thêm từ vựng và hình ảnh

App Description

******** Review từ người dùng *******
âm thanh đọc nghe hay đấy
by songoku việt name - Version 3.0 - Jan 14, 2014
Ngon lành cành đào

App nay hay
by Ngoc Mai 1983 - Version 3.0 - Jan 14, 2014
De su dung, don gian, nhung day du!

Great examples of word uses!
by 99rust - Version 2.1 - Feb 4, 2013
Seems pretty good, mostly because word context in English is so difficult to grasp in other languages.

Từ điển Anh việt hỗ trợ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, có ví dụ về cách sử dụng từ trong tiếng Anh thường ngày, và nghe phát âm và xem hình ảnh của từ vừa tra cứu.
Ngoài ra còn lưu lại Lịch sử tra cứu
Chia sẻ lên Facebook
Hỗ trợ tất cả thiết bị chạy iOS như iPhone, iPad, iPod

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

March 11, 2014 Price Decrease: $1.99 -> FREE!
March 04, 2014 Price Decrease: $1.99 -> FREE!
February 26, 2014 Price Decrease: $0.99 -> FREE!
July 05, 2012 Initial Release

Other Apps From Tran Huu Tam