App Description

משחק טריויה חדש בודק את הידע שלכם בדגלים, במדינות ובערי בירה.
הטריויה בודקת האם אתם יודעים לקשר בין עיר בירה והמדינה אליה היא שייכת והפוך וכן האם אתם מזהים לאיזו מדינה שייך הדגל שבתמונה.
לכל שאלה יש 4 תשובות אפשריות, עליכם לזהות את התשובה הנכונה ולסמן אותה.
בתום המשחק ניתן לפרסם את התוצאה בפייסבוק וכן לראות כמה חבריכם באמת יודעים ומי שבר את השיא.
ניתן להוריד את המשחק בחינם.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

June 29, 2012 Initial Release

Other Apps From Albos