App Description

All About Myanmar Payakekyi 11

အလွဴဒါနျပဳသည့္အခါ၊ အိမ္တက္မဂၤလာျပဳသည့္အခါ စသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မဂၤလသုတ္ ႏွင့္ ေမတၱသုတ္ကို ရြတ္ဆိုပါ။

ေရာဂါဘယျဖစ္သည့္အခါ၊ မက်န္းမမာျဖစ္သည့္အခါ ကပ္ဆိုး ဥပဒ္ဆိုးျဖစ္သည့္အခါမ်ားတြင္ ရတနသုတ္ကို ရြတ္ဆိုပါ။

နတ္၊ အစိမ္း၊ သရဲမ်ား ေျခာက္လွန္႕သည့္အခါ ေဘးရန္မ်ားသည့္အခါမ်ားတြင္ ေမတၱသုတ္ကို ရြတ္ဆိုပါ။

ေျမြ၊ ကင္း၊ ေခြးရူးစေသာ အဆိပ္၇ွိသတၱ၀ါမ်ား ေပါမ်ားသည့္အခါမ်ားတြင္ ခႏၶသုတ္ကို ရြတ္ဆိုပါ။

မင္းေဘး စိုးေဘး ရာဇ၀တ္ေဘးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါမ်ားတြင္ ေမာရသုတ္ကို ရြတ္ဆိုပါ။

မီးေဘးကာကြယ္ရန္ ၀ဋသုတ္ကို ရြတ္ဆိုပါ။

စစ္မက္အႏၱရာယ္ လက္နက္အႏၱရာယ္ၾကံဳရသည့္အခါမ်ားတြင္ ဓဇဂၢသုတ္ကို ရြတ္ဆိုပါ။

ဘီလူး သရဲသဘက္မ်ား ၀င္ပူးႏွိပ္စက္သည့္အခါမ်ားတြင္ အာဋာနာဋိယသုတ္ကို ရြတ္ဆိုပါ။

မီးဖြားမႈ အခက္အခဲၾကံဳသည့္အခါ မီးမဖြားႏုိင္သည့္အခါမ်ားတြင္ အဂုၤလိမာလသုတ္ကို ရြတ္ဆုိပါ။

ေရာဂါေ၀ဒနာ ျပင္းထန္သည့္အခါမ်ားတြင္ ေဗာဇၥ်င္သုတ္ကို ရြတ္ဆိုပါ။

ကံဇာတာညံ႕သည့္အခါ ကံၾကမၼာညိႈးသည့္ခါမ်ားတြင္ ပုဗၺဏွသုတ္ကို ရြတ္ဆိုပါ။

မင္းကြန္းဆရာေတာ္ၾကီး ၏ ပရိတ္နိဒါန္းႏွင့္တကြ ပရိတ္ၾကီး ၁၁သုတ္အသံဖိုင္ကို သက္ဆိုင္ရာ ပရိတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ တင္ေပးထားပါသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီး ရြတ္ဆိုသည့္အတိုင္း တခ်ိဳ႕ပရိတ္မ်ားမွာ အတိအက် မတူပါ။ ပရိတ္မ်ားကို စာအုပ္မ်ားတြင္ ေရးသည့္အတိုင္းပဲ ေရးကူးတင္ထားပါသည္။

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Myanmar Payakekyi 11 screenshot 1

App Changes

  • June 14, 2014 Initial release