What's New

תיקון באג

App Description

כל שנה אותו סיפור- מנסים להיזכר באיזה צד היינו בחג האחרון. עם האפליקציה הזו אין צורך בשחזורים.. בכל חג- רישמו באיזה צד הייתם וכך יהיה לכם תיעוד גם בחג הבא.
בנוסף, בן/ת זוגכם יוכל לסנכרן את האפליקציה שלו לשלכם וכך שניכם תוכלו לראות ולהיזכר בהיסטורית החגים שלכם.
ניתן לגבות את המידע ולשחזר מול מכשירים שונים.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

June 16, 2012 New version 1.1
June 04, 2012 Initial Release

Other Apps From Albos