App Description

Sổ tay nội trợ là cuốn cẩm nang dành cho những chị em phụ nữ thích nấu nướng. App chứa trên 2000 cách làm các món ăn từ đơn giản đến phức tạp. Có hình ảnh minh hoạ và hướng dẫn cụ thể cách chế biến từng món ăn.

Đây là app thực sự hữu ích cho những người nội trợ.

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Sổ tay nội trợ HD screenshot 1 Sổ tay nội trợ HD screenshot 2 Sổ tay nội trợ HD screenshot 3 Sổ tay nội trợ HD screenshot 4 Sổ tay nội trợ HD screenshot 5

App Changes

 • May 02, 2012 Initial release
 • May 03, 2012 Price increase: FREE! -> $4.99
 • May 07, 2012 Price decrease: $4.99 -> FREE!
 • May 10, 2012 Price increase: FREE! -> $4.99
 • May 17, 2012 Price increase: $4.99 -> $14.99
 • May 19, 2012 Price increase: $14.99 -> $19.99
 • May 21, 2012 Price decrease: $19.99 -> $3.99
 • May 22, 2012 Price decrease: $3.99 -> $2.99
 • June 06, 2012 Price increase: $2.99 -> $24.99
 • June 07, 2012 Price decrease: $24.99 -> $9.99
 • June 08, 2012 Price decrease: $9.99 -> $7.99
 • June 09, 2012 Price increase: $7.99 -> $30.99
 • June 15, 2012 Price decrease: $30.99 -> $0.99
 • June 18, 2012 Price increase: $0.99 -> $4.99
 • July 03, 2012 Price increase: $4.99 -> $14.99
 • July 13, 2012 Price decrease: $14.99 -> FREE!
 • July 21, 2012 Price increase: FREE! -> $7.99
 • July 23, 2012 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • July 31, 2012 Price decrease: $3.99 -> FREE!
 • August 03, 2012 Price increase: FREE! -> $1.99
 • August 04, 2012 Price increase: $1.99 -> $14.99
 • August 08, 2012 Price decrease: $14.99 -> $1.99
 • August 13, 2012 Price increase: $1.99 -> $4.99
 • August 20, 2012 Price decrease: $4.99 -> FREE!
 • September 08, 2012 Price increase: FREE! -> $4.99
 • September 10, 2012 Price decrease: $4.99 -> FREE!
 • October 16, 2012 Price increase: FREE! -> $6.99