App Description

Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật đầu tư, Luật phá sản, Hệ thống tài khoản kế toán.

Ứng dụng trình bày các luật mà người đầu tư, nhà quản trị, người lao động cần biết để ứng xử theo đúng luật định. Biết quyền hạn và nghĩa vụ của mình...

Ứng dụng tiện lợi, dễ sử dụng, bạn có thể xem các điều của chương bằng cách trượt ngón tay qua phải, qua trái hoặc các nút ở phía trên.
Khi bạn đọc đến đâu thì ứng dụng sẽ tự động lưu vị trí bạn đang đọc : điều , chương của từng luật, giúp bạn lần sau vào sẽ biết mình đang đọc đến đâu.
Bạn có thể lưu lại những điều của luật mà bạn quan tâm, nó sẽ được lưu vào Tab "Yêu thích".

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Cac luat ve kinh doanh screenshot 1 Cac luat ve kinh doanh screenshot 2 Cac luat ve kinh doanh screenshot 3 Cac luat ve kinh doanh screenshot 4 Cac luat ve kinh doanh screenshot 5

App Changes

  • May 17, 2012 Initial release
  • June 21, 2012 Price decrease: $3.99 -> $2.99
  • June 23, 2012 Price increase: $2.99 -> $3.99
  • October 12, 2012 Price decrease: $3.99 -> $1.99