App Description

Đây là một ứng dụng gõ tiếng Việt cải tiến, bạn di chuyển tay để nhập liệu. Thay vì sử dụng cách nhập liệu hiện nay là nhấn từng ký tự, thì với cách nhập liệu mới bạn sẽ di chuyển ngón tay của bạn qua các ký tự, đến ký tự cuối cùng bạn nhấc tay lên và chương trình sẽ gợi ý cho bạn các từ bạn muốn gõ vào.

Ví dụ để gõ chữ "Việt" bạn nhấp vào phím V rồi di chuyển đến phím I, rồi di chuyển đến phím E, rồi di chuyển đến phím T và thả tay ra.

Chúng tôi mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn để giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

iSwipe Pro Tiếng Việt - Swipe Type for Vietnamese screenshot 1 iSwipe Pro Tiếng Việt - Swipe Type for Vietnamese screenshot 2 iSwipe Pro Tiếng Việt - Swipe Type for Vietnamese screenshot 3 iSwipe Pro Tiếng Việt - Swipe Type for Vietnamese screenshot 4 iSwipe Pro Tiếng Việt - Swipe Type for Vietnamese screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

iSwipe Pro Tiếng Việt - Swipe Type for Vietnamese screenshot 6 iSwipe Pro Tiếng Việt - Swipe Type for Vietnamese screenshot 7 iSwipe Pro Tiếng Việt - Swipe Type for Vietnamese screenshot 8 iSwipe Pro Tiếng Việt - Swipe Type for Vietnamese screenshot 9 iSwipe Pro Tiếng Việt - Swipe Type for Vietnamese screenshot 10

App Changes

  • May 05, 2012 Initial release
  • June 18, 2012 Price increase: FREE! -> $0.99