What's New

fix bugs

App Description

User will be satisfied with this Polish - English dictionary because:
- It has the largest vocabulary
- Detail description for each word and a lot of samples
- Simple UI & high performance make you feel easy when using
* Full support pronunciation for both English and Polish will help you so much in study these languages.
(This application can run in offline mode but need the internet connection for the pronunciation and web browser functions.)

Użytkownik nie będzie zadowolony z tego polskiego - słownik angielskiego, ponieważ:
-Posiada największy słownik
-Szczegółowy opis dla każdego wyrazu i wiele próbek
-Prosty interfejs i wysoka wydajność sprawiają, że czujesz łatwe przy użyciu
*Pełna wymowa wsparcie zarówno w języku angielskim i polskim pomoże Ci tyle studiowania tych języków.
(Ta aplikacja może działać w trybie offline, ale potrzebne połączenie z internetem o wymowie i funkcji przeglądarki internetowej.)

App Screenshots

(click to enlarge)

Polish. screenshot 1 Polish. screenshot 2 Polish. screenshot 3 Polish. screenshot 4 Polish. screenshot 5 Polish. screenshot 6 Polish. screenshot 7 Polish. screenshot 8 Polish. screenshot 9 Polish. screenshot 10

App Changes

  • August 07, 2014 New version 1.7
  • June 13, 2014 Initial release