What's New

updated content

App Description

Nový zákon alebo Nová zmluva je zbierka svätých kníh. Prinášame Vám kompletné vydanie SVÄTÉHO PÍSMA NOVÉHO ZÁKONA pre iPad- textové znenie, ale aj audioknihu, všetko usporiadené prehľadne podľa jednotlivých častí:

EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA - Mt1
EVANJELIUM PODĽA MARKA - Mk1
EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA - Lk1
EVANJELIUM PODĽA JÁNA - Jn1
SKUTKY APOŠTOLOV - Sk1
LIST RIMANOM - Rim1
PRVÝ LIST KORINŤANOM - 1Kor
DRUHÝ LIST KORINŤANOM - 2Kor
LIST GALAŤANOM - Gal1
ST EFEZANOM - Ef1
LIST FILIPANOM - Flp
LIST KOLOSANOM - Kol1
PRVÝ LIST SOLÚNČANOM - 1Sol
DRUHÝ LIST SOLÚNČANOM - 2Sol
PRVÝ LIST TIMOTEJOVI - 1Tim
DRUHÝ LIST TIMOTEJOVI - 2Tim
LIST TÍTOVI - Tit1
LIST FILEMONOVI - Flm
LIST HEBREJOM - Hebr1
JAKUBOV LIST - Jak1
PRVÝ PETROV LIST - 1Pt
DRUHÝ PETROV LIST - 2Pt
PRVÝ JÁNOV LIST - 1Jn
DRUHÝ JÁNOV LIST - 2Jn
TRETÍ JÁNOV LIST - 3Jn
JÚDOV LIST - Júd1
ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA - Zjv

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

September 30, 2013 Price Decrease: $1.99 -> $0.99
July 14, 2012 Price Decrease: $0.99 -> FREE!
July 13, 2012 New version 1.3
June 27, 2012 New version 1.2
April 03, 2012 Initial Release

Other Apps From Tomas Sarluska