What's New

- Thêm 450 câu hỏi sát hạch (Áp dụng 1-7-2013)
- Chỉnh giao diện trên iPhone 5

App Description

Hệ thống biển báo, biển cấm và chỉ dẫn giao thông đường bô Việt Nam.

Nghị định, quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2012 .

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Bien bao giao thong duong bo screenshot 1 Bien bao giao thong duong bo screenshot 2 Bien bao giao thong duong bo screenshot 3 Bien bao giao thong duong bo screenshot 4 Bien bao giao thong duong bo screenshot 5

App Changes

  • March 31, 2012 Initial release
  • June 02, 2012 New version 2.0
  • June 16, 2012 New version 2.0.1
  • March 19, 2013 New version 2.3
  • August 29, 2013 New version 3.0