What's New

- Thêm 450 câu hỏi sát hạch (Áp dụng 1-7-2013)
- Chỉnh giao diện trên iPhone 5

App Description

Hệ thống biển báo, biển cấm và chỉ dẫn giao thông đường bô Việt Nam.

Nghị định, quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2012 .

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

September 26, 2013 New version 3.0
March 20, 2013 New version 2.3
June 16, 2012 New version 2.0.1
June 02, 2012 New version 2.0
March 30, 2012 Initial Release

Other Apps From Loc Vu