What's New

- Nytt ikon
- Diverse forbedringer og bugfikser

App Description

Last ned Fellesforbundet’s gratis applikasjon. I denne applikasjonen blir du kjent med organisasjonen Fellesforbundet.

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor. Totalt har forbundet cirka 151 000 medlemmer fordelt på flere yrkesgrupper.

Forbundets formål
===========
Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg skal forbundet arbeide for:

• å fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser og sikre den fulle sysselsetting

• at det betales lik lønn for arbeid av lik verdi

• å motarbeide all forskjellsbehandling av mennesker på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, rase, livssyn og kulturell bakgrunn

• at arbeiderbevegelsens kulturarv blir tatt vare på

• en sosialistisk samfunnsordning, bygd på de frihets- og rettsidialer den demokratiske sosialismen representerer

• at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig

• å fremme utvikling, nedrustning, sikkerhet og fred gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid

• å arbeide for å opprette og bevare et rent ytre miljø både nasjonalt og globalt

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Fellesforbundet screenshot 1 Fellesforbundet screenshot 2 Fellesforbundet screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Fellesforbundet screenshot 4 Fellesforbundet screenshot 5 Fellesforbundet screenshot 6

App Changes

  • March 23, 2012 Initial release
  • May 17, 2012 New version 1.0.1