App Description

Last ned Fellesforbundet’s gratis applikasjon. I denne applikasjonen blir du kjent med organisasjonen Fellesforbundet.

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor. Totalt har forbundet cirka 151 000 medlemmer fordelt på flere yrkesgrupper.

Forbundets formål
===========
Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg skal forbundet arbeide for:

• å fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser og sikre den fulle sysselsetting

• at det betales lik lønn for arbeid av lik verdi

• å motarbeide all forskjellsbehandling av mennesker på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, rase, livssyn og kulturell bakgrunn

• at arbeiderbevegelsens kulturarv blir tatt vare på

• en sosialistisk samfunnsordning, bygd på de frihets- og rettsidialer den demokratiske sosialismen representerer

• at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig

• å fremme utvikling, nedrustning, sikkerhet og fred gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid

• å arbeide for å opprette og bevare et rent ytre miljø både nasjonalt og globalt

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

May 17, 2012 New version 1.0.1
March 23, 2012 Initial Release

Other Apps From Monkeybin Studios