What's New

* Fixed Bug

App Description

โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜… ^_^ โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

Add fun to your SMS, Facebook wall and etc.
ASCII art made just for iPhone texting!

A well polished collection of customizable text art pieces to boost your textings on iPhones!

โ˜žโ˜žโ˜ž Key Categories โ˜œโ˜œโ˜œ

Love

(ยฏ`vยดยฏ)
ยท.ยธ.ยทยด
ยธ.ยทยด
(
โ˜ป/
/โ–Œ
/ \

Celebration

Merryโ˜…* ใ€‚ โ€ข หš หš ห› หš ห› โ€ข
โ€ขใ€‚โ˜…Christmasโ˜… ใ€‚* ใ€‚
ยฐ ใ€‚ ยฐ ห›หšห› * _ฮ _____*ใ€‚*หš
หš ห› โ€ขห›โ€ขหš */______/~\ใ€‚หš หš ห›
หš ห› โ€ขห›โ€ข หš | ็”ฐ็”ฐ |้–€| หš
And a happy new year!

Music

โ•”โ•โ•โ•— โ™ช
โ•‘โ–ˆโ–ˆโ•‘ โ™ซ
โ•‘ ( โ— ) โ™ซ
โ•šโ•โ•โ•โ™ช โ™ช

Animal

โ•ญ-----------------โ•ฎ
โ•ฐโ•ฎ ใ€ฅ----ใ€ฅ โ•ญโ•ฏ
โ•ญโ•ฏ โ•ฐ----โ•ฏ โ•ฐโ•ฎ
โ•‘~~~~~~~~~~~~โ•‘
โ•‘โ—ขโ–ˆโ–ˆโ—ฃโ—ข~~~~โ•‘
โ•‘โ—ฅโ–ˆโ–ˆโ—คโ—ฅ~~~~โ•‘
โ•‘~~โ—ขโ–ˆโ–ˆโ—ฃโ—ข~~โ•‘
โ•‘~~โ—ฅโ–ˆโ–ˆโ—คโ—ฅ~~โ•‘
โ•ฐโ•========โ•โ•ฏ

Food
โ•ฐโ•ฎโ•ฐโ•ฎโ•ฐโ•ฎ
โ•ญโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•ฎโ•ฑโ€ƒ
โ•ฐโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•ฏโ•ฑโ€ƒ
โ”ƒโ•ญโ•ญโ•ฎโ”โ”โ”โ”โ”ฃโ”โ•ฎ
โ”ƒโ”ƒโ”ƒโ”ƒโ”ฃโ”ฃโ”ฃโ”ฃโ”ƒโ•ฑโ”ƒโ€ƒ
โ”ƒโ•ฐโ•ฐโ•ฏโ”ƒโ”ƒโ”—โ”—โ”ฃโ”โ•ฏโ€ƒ
โ•ฐโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•ฏโ€ƒ

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

May 17, 2013 Price Decrease: $0.99 -> FREE!
January 19, 2013 New version 1.4
August 31, 2012 New version 1.3
July 14, 2012 New version 1.2
May 01, 2012 New version 1.1
March 20, 2012 Initial Release

Other Apps From Leping Li