App Description

2500 câu hỏi hoàn toàn mới cho game Ai Là Tỷ Phú phiên bản 2012. Nội dung câu hỏi phong phú. Giao diện được chỉnh sửa lại cho hình ảnh sắc nét. Logic chương trình cũng được chỉnh sửa để tránh lặp lại các câu hỏi đã chơi. Hãy tải ngay về và cảm nhận sự thông thái của bạn.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Ai Là Tỷ Phú Phiên Bản 2012 screenshot 1 Ai Là Tỷ Phú Phiên Bản 2012 screenshot 2 Ai Là Tỷ Phú Phiên Bản 2012 screenshot 3 Ai Là Tỷ Phú Phiên Bản 2012 screenshot 4 Ai Là Tỷ Phú Phiên Bản 2012 screenshot 5

App Changes

  • March 01, 2012 Initial release