What's New

Critical bug fix for iPad 3rd generation with Retina display (black screen after app's start).

App Description

Titul Slovenský jazyk hrou I – Vybrané slová – Súboj pirátov je určený na zábavnú výučbu slovenského jazyka pre žiakov od 3. ročníkov ZŠ. Hravou formou si v ňom deti dôkladne precvičia svoju znalosť písania y/i po obojakých spoluhláskach, lebo hlavným poslaním tohto titulu je automatizácia pravopisných znalostí.


Materiálov na precvičovanie vybraných slov nie je nikdy dosť. A pokiaľ je to precvičovanie zábavné, alebo ešte lepšie formou hry, môžeme sa spoľahnúť na to, že deti zaujme na dlhý čas. Aspoň na taký dlhý, kým si písanie i/y po obojakých spoluhláskach bezchybne neosvoja.
V hlavnom menu nájdete ikonku Rekordy – na zobrazenie najlepších výsledkov a ikonku Štatistiky, ktorá obsahuje záznamy o práci dieťaťa, takže sa jediným stlačením pozriete na zoznam výrazov, v ktorých dieťa spravilo chybu.

Z hlavného menu sa klepnutím dostanete do výberového podmenu, kde si možno vybrať postavičku, za ktorú bude dieťa hrať, zapísať vybrané meno hráča, zvoliť si, či sa má vždy čítať zadanie a zdôvodnenie úlohy (vhodné najmä pre mladšie deti a dyslektické deti). Ak tieto možnosti ponecháte nezaškrtnuté, bude sa zdôvodnenie čítať iba po chybe dieťaťa. Ďalej je tu možnosť zvoliť si precvičovanie vybraných slov po konkrétnej obojakej spoluhláske, alebo voliť tzv. Veľkú hru, v ktorej si deti precvičia znalosť písania i/y po všetkých obojakých spoluhláskach.

Na deti čaká rozsiahla databáza slovných spojení (pripravených je vyše 1400 výrazov). Obsiahnuté sú prakticky všetky slovné spojenia, s ktorými sa dieťa v škole stretne. Nastavené možnosti sa dajú uložiť.

Takže hor sa do boja!

Želáme veľa šťastia.
Terasoft, a.s.

iPad Screenshots

(click to enlarge)

ABC Slovenčina 1 - Vybrané slová -Súboj pirátov screenshot 1 ABC Slovenčina 1 - Vybrané slová -Súboj pirátov screenshot 2 ABC Slovenčina 1 - Vybrané slová -Súboj pirátov screenshot 3 ABC Slovenčina 1 - Vybrané slová -Súboj pirátov screenshot 4 ABC Slovenčina 1 - Vybrané slová -Súboj pirátov screenshot 5

App Changes

  • March 20, 2012 New version 1.1