What's New

Aplikace byla doplněna o aktuální kurzový lístek, který zobrazuje kurzy devizového trhu vyhlašované každý pracovní den Českou národní bankou. Aplikace také nabízí praktickou kalkulačku pro přepočty kurzů měn.

The app newly features an up-to-date exchange rate list showing the FX rates declared by the Czech National Bank every working day. It also includes a practical calculator for converting exchange rates.

App Description

Oficiální aplikace České národní banky "České peníze" seznámí uživatele se vzhledem a popisem všech platných českých bankovek a mincí a jejich ochrannými prvky. Aplikace díky využití nejmodernějších technologií, jako je dotykové ovládání nebo akcelerometr, reálně demonstruje chování jednotlivých ochranných prvků bankovek. Kromě detailních obrazových materiálů obsahuje také popisy všech platných vzorů českých bankovek a mincí.

Aplikace České peníze nabízí:

- Detailní snímky všech platných vzorů českých bankovek a mincí

- Interaktivní demonstraci a popis jednotlivých ochranných prvků s využitím dotykového
ovládání a akcelerometru

- Možnost podsvícení bankovky

- Zobrazení bankovky pod UV světlem

- Aplikace je dostupná v české i anglické jazykové mutaci

---------------
ENGLISH:
---------------
Czech National Bank's official app informs users about all valid Czech banknotes and coins and the protective elements they contain. Using cutting-edge technology such as touch screen and accelerometer control, the application realistically shows the behaviour of the individual protective elements of banknotes. In addition to detailed pictures, it contains descriptions of all valid versions of Czech banknotes and coins.

The Czech Money app offers:

- detailed pictures of all valid versions of Czech banknotes and coins

- interactive demonstrations and descriptions of protective elements using touch screen and
accelerometer control

- backlighting of banknotes

- pictures of banknotes under UV light

- the app is available in Czech and English

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

České peníze screenshot 1 České peníze screenshot 2 České peníze screenshot 3 České peníze screenshot 4 České peníze screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

České peníze screenshot 6 České peníze screenshot 7 České peníze screenshot 8 České peníze screenshot 9 České peníze screenshot 10

App Changes

  • June 10, 2014 Initial release
  • August 18, 2014 New version 1.1

Other Apps From Zentity a.s.

Touch Carrom 2: Multiplayer Edition Active 24 DuoF@X.com Alkoholmetr - Alcohol Check PPL CZ Kaktus IZIP - Elektronická zdravotní knížka Faena Art