What's New

Popis, co je nového?
Aplikace byla rozšířena o přidávání a zobrazování vlastních záznamů zdravotní dokumentace.
- Přidávání vlastních záznamů zdravotní dokumentace do EZK (Snímky lékařských zpráv)
- Náhledy na vlastní záznamy zdravotní dokumentace v EZK (pdf, jpg, html, txt, ...)
- Aktualizace pro iOS7+
- Oprava chyb a zlepšení stability

App Description

Společnost IZIP ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR pro Vás připravila aplikaci Mobilní elektronické zdravotní knížky určenou majitelům zařízení iPhone, iPad a iPod Touch. Aplikace je určena všem klientům Všeobecné Zdravotní Pojišťovny ČR, kteří ihned po stažení aplikace mohou mít stále při ruce veškeré zdravotní informace o sobě či svých blízkých.

Nastavení Vaší Mobilní elektronické zdravotní knížky je jednoduché. Po stažení a instalaci si nastavíte zabezpečení aplikace pomocí několika kroků. Pokud již máte zřízenou Elektronickou zdravotní knížku, zadejte do přihlašovacího formuláře své identifikační číslo klienta a osobní heslo. Během okamžiku tak získáte online přístup k nejdůležitějším informacím obsaženým ve Vaší Elektronické zdravotní knížce.

V případě, že ještě nemáte zřízenu Elektronickou zdravotní knížku a jste klientem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR), můžete se zaregistrovat online na adrese https://reg.izip.cz/. Zřízení i provoz Elektronické zdravotní knížky je pro Vás zcela zdarma.

Aplikace je velmi přehledná a její ovládání je intuitivní a jednoduché. Prostřednictvím této aplikace se jednoduše dostanete k informacím o provedených vyšetřeních, předepsaných lécích, stavu zdravotního pojištění a řadě dalších informací.

Funkce aplikace Mobilní elektronická zdravotní knížka:

• Záznamy - přehled a podrobné informace o provedených zdravotních vyšetření

• Zdraví - základní přehled o vašem zdraví (alergie, očkování apod.)

• Léky – přehled všech léků a včetně popisu samotných přípravků

• Lékaři – seznam zdravotnických pracovníků, kteří zapisují do Vaší Elektronické zdravotní knížky

• Stav pojištění – aktuální stav vašeho zdravotního pojištění včetně případných nedoplatků a penále

• Vyúčtování – kompletní přehled uhrazené zdravotní péče z vašeho zdravotního pojištění

• První pomoc – nástroj pro rychlé volání tísňových linek, možnost odeslání tísňové SMS a zjištění aktuální pozice dle GPS

• Preventivní péče – plánovač preventivních prohlídek k praktickému lékaři, stomatologovi a gynekologovi

Aplikace umožňuje práci s více účty současně. Můžete tak např. snadno sledovat zdravotní záznamy Vašich dětí a to vše na jednom místě z Vašeho telefonu

ENGLISH:

IZIP has prepared application EZK in cooperation with VZP ČR. The application works on iPhone, iPad and iPod Touch. The app is for clients of VZP ČR, who can have access to all of their health information on their phone.

Setup of Mobile EZK is easy. After download and install of the app, you can configure the app security with few steps. If you already have arranged EZK, enter your identification number and password to the login form. Immediately you will receive access to the most important information in your EZK.

If you still do not have your EZK and you are a client of VZP ČR, you can register online at https://reg.izip.cz/. The registration of EZK is free of charge.

EZK app offers:

• Records - overview and detailed information about medical examinations

• Health - a basic overview of your health conditions (allergies, vaccinations, etc.)

• Medications - list of all medications (dispensed or prescribed) including their description

• Doctors - List of health care professionals who work with your EZK

• Insurance status - the current state of your public health insurance, including any non-payments or penalties (e.g. account balance)

• Health care reimbursement - A complete overview of compensation or repayment for healthcare services provided to you

• First aid - a tool for making quick emergency calls, or sending emergency SMS including your current GPS location

• Preventive care - preventive examinations planner to your general practitioner, dentist or gynecologist

The app allows work with multiple accounts simultaneously. This means you can easily monitor your children's medical records all in one place on your phone.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

IZIP - Elektronická zdravotní knížka screenshot 1 IZIP - Elektronická zdravotní knížka screenshot 2 IZIP - Elektronická zdravotní knížka screenshot 3 IZIP - Elektronická zdravotní knížka screenshot 4 IZIP - Elektronická zdravotní knížka screenshot 5

App Changes

  • June 13, 2014 Initial release
  • March 04, 2015 New version 2.2

Other Apps From Zentity a.s.

Touch Carrom 2: Multiplayer Edition Active 24 DuoF@X.com Alkoholmetr - Alcohol Check PPL CZ České peníze Kaktus Faena Art