What's New

Minor improvements

App Description

INVESTMENT- lehden lähtökohtana on, että menestyvän sijoittajan on tiedettävä, mitä maailmalla tapahtuu ja miten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Talouden ja liike-elämän trendit, poliittiset päätökset, tieteen ja teknologian saavutukset, väestönkehitys sekä ympäristön ja yhteiskunnan tila muuttavat jatkuvasti maailmaa.

INVESTMENT- lehdessä pohditaan kriittisesti ajankohtaisia globaaleja kysymyksiä, mutta siinä tarkastellaan myös keskeisiä aiheita, joista tiedotusvälineissä harvoin puhutaan. Lehden tavoitteena on laajentaa lukijoiden näkemystä maailman nykytilanteesta ja tulevista kehitysmahdollisuuksista.

INVESTMENT- lehdessä pohditaan maailmanlaajuisia yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä haasteita ja ongelmia sekä tärkeiden raaka-ainevarojen yhä heikompaa saatavuutta. Vaikka nämä haasteet ja ongelmat vaativat yhä enemmän huomiota, tiedotusvälineet ja poliitikot ovat ne käytännössä unohtaneet.

INVESTMENT- lehden sisältö perustuu suurelta osin ulkopuoliseen tutkimustietoon ja lähdeaineistoon. Haastattelemme esimerkiksi henkilöitä, jotka eivät ole Danske Bankin / Sampo Pankin palveluksessa ja joiden mielipiteet eivät aina välttämättä ole Danske Bankin virallisten näkemysten mukaisia.

Elämme aikaa, jossa yhä suurempi osa tiedosta ja viestinnästä on digitaalisessa muodossa. Tähän on suurelta osin vaikuttanut huoli ympäristömme tilasta. Koska myös Sampo Pankki haluaa olla osa tätä kehitystä, INVESTMENT- lehti on nyt luettavissa myös iPad - versiona.
INVESTMENT -lehti on Sampo Pankin sijoittamisen ajankohtaisiin aiheisiin keskittyvä julkaisu. Lehti sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet sijoittamisesta ja säästämisestä.

Lehti on ilmainen ja kaikkien saatavilla.

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Danske Bank INVESTMENT screenshot 1 Danske Bank INVESTMENT screenshot 2 Danske Bank INVESTMENT screenshot 3 Danske Bank INVESTMENT screenshot 4

App Changes

  • June 17, 2014 Initial release
  • September 22, 2014 New version 2.5.22