App Description

(aplikācija nedarbojas uz iOS8, līdz atjauninājumam pieejama bez maksas)

Mobilā iPad aplikācija “Tematiskie uzdevumi ceļu satiksmes noteikumos” latviešu un krievu valodā iekļauj sevī apmācību un pārbaudes eksāmenus A, B, C, D, Atpūtas kuģu, Mopēdu un Velo kategorijām.

Мобильное iPad приложение "Тематические задачи по правилам дорожного движения" включает в себя подготовку по категориям А, B, C, D, морской, мопедов и велосипедов. (Не работает на iOS8)

Mobile iPad application "Thematic tests for drivers education" in Latvian and Russian languages ​​include training, testing exams and e-Books for A, B, C, D, Marine, Motoroller and Bicycle categories. (App Doesn't work on iOS8)

--- LV ---
Izmantojot šo aplikāciju varat:
- apgūt ceļu satiksmes noteikumus
- pārbaudīt un uzlabot savas esošās zināšanas
- sacensties ar draugiem un kolēģiem kurš labāk pārzin CSN

Aplikācijā ietver e-Grāmatas:
- Ceļu satiksmes noteikumi
- Ceļu likums
- Atpūtas kuģu vadītājiem
- Administratīvā atbildība un pārkāpumu punkti

Papildus:
- Statistika par atbildētajiem jautājumiem, par tēmām ar visvairāk nepareizām atbildēm, kā arī par eksāmenu rezultātiem.

--- RU ---
С помощью этого приложения вы сможете:
- учить правила дорожного движения
- проверить и уточнить ваши навыки
- соревноваться с друзьями и коллегами

Приложения включают электронные книги:
- Правила дорожного движения
- Закон о дорожном движении
- Вoдителям прогулочных судов
- Административная ответственность

Кроме того:
- Статистика правильных ответов по темам, темы с наибольшим числом неправильных ответов, а также результаты экзаменов.

--- EN ---
Using this application you can:
- learn for the drivers licence
- test and refine existing knowlidge
- compete with friends and colleagues whos knowlidge is better

Application include e-Books:
- Rules of the Road
- Traffic Law
- Boat/ship rules
- Administrative liability and points

In addition:
- Statistics on the finished questions by topics, topics with the most incorrect answers, as well as exam results.

App Screenshots

(click to enlarge)

CSN Tests HD screenshot 1 CSN Tests HD screenshot 2 CSN Tests HD screenshot 3 CSN Tests HD screenshot 4 CSN Tests HD screenshot 5

App Changes

 • February 15, 2015 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • April 04, 2014 Price decrease: $9.99 -> $1.99
 • October 16, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
 • October 11, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
 • February 11, 2012 Price increase: FREE! -> $9.99
 • February 06, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
 • February 02, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
 • January 03, 2012 Price increase: $2.99 -> $9.99
 • December 20, 2011 Price increase: $0.99 -> $2.99
 • December 17, 2011 Price decrease: $9.99 -> $0.99
 • November 03, 2011 Price increase: $1.99 -> $9.99

Other Apps From Karlis Jakadels