App Description

(aplikācija nedarbojas uz iOS8, līdz atjauninājmam aplikācija pieejama bez maksas)
Mobilā aplikācija “Tematiskie uzdevumi ceļu satiksmes noteikumos” latviešu un krievu valodā iekļauj sevī apmācību un pārbaudes eksāmenus A, B, C, D, Atpūtas kuģu, Mopēdu un Velo kategorijām.

Мобильное приложение "Тематические задачи по правилам дорожного движения" включает в себя подготовку по категориям А, B, C, D, морской, мопедов и велосипедов. (Не работает на iOS8)

Mobile application "Thematic tests for drivers education" in Latvian and Russian languages ​​include training, testing exams and e-Books for A, B, C, D, Marine, Motoroller and Bicycle categories. (App Doesn't work on iOS8)

--- LV ---
Izmantojot šo aplikāciju varat:
- apgūt ceļu satiksmes noteikumus
- pārbaudīt un uzlabot savas esošās zināšanas
- sacensties ar draugiem un kolēģiem kurš labāk pārzin CSN

Aplikācijā ietver e-Grāmatas:
- Ceļu satiksmes noteikumi
- Ceļu likums
- Atpūtas kuģu vadītājiem
- Administratīvā atbildība un pārkāpumu punkti

Papildus:
- Statistika par atbildētajiem jautājumiem, par tēmām ar visvairāk nepareizām atbildēm, kā arī par eksāmenu rezultātiem.

--- RU ---
С помощью этого приложения вы сможете:
- учить правила дорожного движения
- проверить и уточнить ваши навыки
- соревноваться с друзьями и коллегами

Приложения включают электронные книги:
- Правила дорожного движения
- Закон о дорожном движении
- Вoдителям прогулочных судов
- Административная ответственность

Кроме того:
- Статистика правильных ответов по темам, темы с наибольшим числом неправильных ответов, а также результаты экзаменов.

--- EN ---
Using this application you can:
- learn for the drivers licence
- test and refine existing knowlidge
- compete with friends and colleagues whos knowlidge is better

Application include e-Books:
- Rules of the Road
- Traffic Law
- Boat/ship rules
- Administrative liability and points

In addition:
- Statistics on the finished questions by topics, topics with the most incorrect answers, as well as exam results.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

CSN Test Full screenshot 1 CSN Test Full screenshot 2 CSN Test Full screenshot 3 CSN Test Full screenshot 4 CSN Test Full screenshot 5

App Changes

  • February 16, 2015 Price decrease: $1.99 -> FREE!
  • June 09, 2014 Initial release
  • September 13, 2011 Price decrease: $7.99 -> FREE!
  • September 13, 2011 Price increase: FREE! -> $7.99

Other Apps From Karlis Jakadels