What's New

שונה העיצוב
נוספו מילים חדשות

App Description

אפליקציה ללימוד מילים בעברית באמצעות משחק.
על ידי זיהוי ציורים נלמד להכיר את האותיות שמרכיבות מילים ראשונות.
באפליקציה יש שני משחקי מילים.
הראשון מצא מילה - יש שמונה ציורים על המסך ומתחתם יש 8 מילים
המתארות את הציורים.
צריך לגרור את המילה לציור המתאים.
יש שני רמות קושי בראשונה הרקע של כל ציור מתאים לרקע המילה.
ברמה השניה יש רקע אחיד לכל המילים.
המשחק השני הוא פאזל מילים .מופיע ציור ומתחתיו אותיות פזורות
יש לגרור את האותיות לפי הסדר על מנת להרכיב את המילה.
במשחק זה יש 3 רמות קושי.
המשחק האחרון הוא משחק הזיכרון מכל מאגר הציורים שבאפליקציה.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

April 03, 2013 Price Decrease: $0.99 -> FREE!
December 28, 2012 Price Decrease: $1.99 -> $0.99
July 13, 2012 New version 1.5
August 16, 2011 Initial Release

Other Apps From rana nir