App Description

Mobilā aplikācija “Tematiskie uzdevumi ceļu satiksmes noteikumos” latviešu un krievu valodā iekļauj sevī apmācību un pārbaudes eksāmenus A, B, C, D, Kuģu, Mopēdu un Velo kategorijām, kā arī e-Grāmatas.

Мобильное приложение "Тематические задачи по правилам дорожного движения" включает в себя подготовку по категориям А, B, C, D, морской, мопедов и велосипедов а также электронные книги.

Mobile application "Thematic tests for drivers education" in Latvian and Russian languages ​​include training, testing exams and e-Books for A, B, C, D, Marine, Motoroller and Bicycle categories.

--- LV ---
Izmantojot šo aplikāciju varat:
- apgūt ceļu satiksmes noteikumus
- pārbaudīt un uzlabot savas esošās zināšanas
- sacensties ar draugiem un kolēģiem kurš labāk pārzin CSN

Aplikācijā ietver e-Grāmatas:
- Ceļu satiksmes noteikumi
- Ceļu likums
- Atpūtas kuģu vadītājiem
- Administratīvā atbildība un pārkāpumu punkti

Papildus:
- Statistika par atbildētajiem jautājumiem, par tēmām ar visvairāk nepareizām atbildēm, kā arī par eksāmenu rezultātiem.

--- RU ---
С помощью этого приложения вы сможете:
- учить правила дорожного движения
- проверить и уточнить ваши навыки
- соревноваться с друзьями и коллегами

Приложения включают электронные книги:
- Правила дорожного движения
- Закон о дорожном движении
- Вoдителям прогулочных судов
- Административная ответственность

Кроме того:
- Статистика правильных ответов по темам, темы с наибольшим числом неправильных ответов, а также результаты экзаменов.

--- EN ---
Using this application you can:
- learn for the drivers licence
- test and refine existing knowlidge
- compete with friends and colleagues whos knowlidge is better

Application include e-Books:
- Rules of the Road
- Traffic Law
- Boat/ship rules
- Administrative liability and points

In addition:
- Statistics on the finished questions by topics, topics with the most incorrect answers, as well as exam results.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

August 15, 2011 Price Decrease: $5.99 -> FREE!
August 12, 2011 Initial Release

Other Apps From sia "Due"