What's New

Fix bug

App Description

Tien Len/Thirteen can be considered the national card game of Vietnam and is one of the most popular traditional game in Vietnam; Thirteen game is all quite simple and attractive. Each player has 13 cards in hand from the 52 cards. Have to improvise before the situation, change tactics constantly to achieve the desired results that are interesting attraction of this game. Regardless of the nature of the placement of cards that are only interested in the order of the cards is also a characteristic of the Thirteen.
Online via Game store
---------------------------------------
Tiến lên Miền Nam là game bài khá đơn giản và hấp dẫn. Mỗi người chơi sẽ có 13 cây bài trên tay từ bộ 52 cây bài. Phải ứng biến trước từng tình huống, thay đổi chiến thuật liên tục để đạt được kết quả mong muốn đó là những lôi cuốn thú vị của game bài này. Không cần quan tâm đến chất của cây bài khi xếp bộ mà chỉ quan tâm đến thứ tự của cây bài đó cũng là một nét đặc trưng của tiến lên Miền Nam.
Có tích hợp một số tính năng online của Game store

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

ThirteenVN screenshot 1 ThirteenVN screenshot 2 ThirteenVN screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

ThirteenVN screenshot 4 ThirteenVN screenshot 5 ThirteenVN screenshot 6 ThirteenVN screenshot 7

App Changes

  • June 10, 2011 New version 1.1
  • May 27, 2011 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • June 14, 2014 Initial release
  • September 16, 2015 New version 4.1

Other Apps From Ngo Thi Giao Quynh

Ca ngua CHESS Chắn Pro Omaha Hi/Lo Omaha holdem Duyên Số 5-Card Poker Crazy.Eights Landlord VN Ba Cây Game Tấn Razz Poker Thiên Tính Phom Xập Xám Pro Kinh Cứu Khổ Laberinto Phom Pro Card Viet Lieng For Lover Sam Loc