What's New

Lagt til støtte for manuell aktivering med SMS.
----
Added support for manual activation with SMS.

App Description

2-faktor autentiseringsløsning for sikker tilgang til bedriftens interne nettverk (VPN) og nettsider.
Tjenesten krever at din bedrift har etablert en avtale med EVRY for bruk av EVRY Buypass Code.
Dersom din bedrift ønsker å ta i bruk denne tjenesten, kontakt EVRY for mer informasjon .

Enkelte opplever at lenken de får ved aktivering ikke er klikkbar. Denne feilen ligger utenfor Buypass Code, og kan løses ved en omstart av telefonen og et nytt forsøk på aktivering. Enkelte opplever også at man må avinstallere og installere Buypass Code på nytt etter oppgradering av operativsystem (iOS).

2-factor authentication solution for secure remote access to your company network (VPN) and secured web sites.
This authentication service requires that your company has signed up an EVRY Buypass Code agreement.
Please contact EVRY for more information if you find this solution interesting.

Some users experience that the link they receive during activation is not clickable. This error lies outside Buypass Code and can be solved by restarting the phone followed by a new activation attempt. Some also experience that they have to uninstall and reinstall Bupass Code after upgrading the operating system (iOS).

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

EVRY Buypass Code screenshot 1 EVRY Buypass Code screenshot 2

App Changes

  • June 08, 2014 Initial release
  • February 04, 2015 New version 1.6.0
  • May 21, 2015 New version 1.6.1
  • July 11, 2015 New version 1.6.4
  • June 22, 2016 New version 1.6.5

Other Apps From Buypass AS

Buypass Code