What's New

- Mulighet for å generere engangskoder i Offline Mode.
- Kontaktinformasjonen til brukerstedet er alltid tilgjengelig.
- Generelle forbedringer.
----
- Possibility to generate one-time passcodes in Offline Mode.
- Merchant contact information is always available.
- General improvements.

App Description

2-faktor autentiseringsløsning for sikker tilgang til bedriftens interne nettverk (VPN) og nettsider.
Tjenesten krever at din bedrift har etablert en avtale med EVRY for bruk av EVRY Buypass Code.
Dersom din bedrift ønsker å ta i bruk denne tjenesten, kontakt EVRY for mer informasjon .

Enkelte opplever at lenken de får ved aktivering ikke er klikkbar. Denne feilen ligger utenfor Buypass Code, og kan løses ved en omstart av telefonen og et nytt forsøk på aktivering. Enkelte opplever også at man må avinstallere og installere Buypass Code på nytt etter oppgradering av operativsystem (iOS).

2-factor authentication solution for secure remote access to your company network (VPN) and secured web sites.
This authentication service requires that your company has signed up an EVRY Buypass Code agreement.
Please contact EVRY for more information if you find this solution interesting.

Some users experience that the link they receive during activation is not clickable. This error lies outside Buypass Code and can be solved by restarting the phone followed by a new activation attempt. Some also experience that they have to uninstall and reinstall Bupass Code after upgrading the operating system (iOS).

App Screenshots

(click to enlarge)

EVRY Buypass Code screenshot 1 EVRY Buypass Code screenshot 2

App Changes

  • February 04, 2015 New version 1.6.0
  • June 08, 2014 Initial release

Other Apps From Buypass AS