What's New

- Mindre feilrettinger
- For å imøtekomme regelendringer fra Apple har vi endret appen slik at du må aktivere appen på nytt.
---
- Minor bug fixing.
- To accomodate changes in regulations from Apple we have modified the app to comply with these regulations. This modification requires you to activate the app again.

App Description

2-faktor autentiseringsløsning for sikker tilgang til bedriftens interne nettverk (VPN) og nettsider.
Tjenesten krever at din bedrift har etablert en avtale med Evry for bruk av Evry Buypass Code.
Dersom din bedrift ønsker å ta i bruk denne tjenesten, kontakt Evry for mer informasjon .

Enkelte opplever at lenken de får ved aktivering ikke er klikkbar. Denne feilen ligger utenfor Buypass Code, og kan løses ved en omstart av telefonen og et nytt forsøk på aktivering. Enkelte opplever også at man må avinstallere og installere Buypass Code på nytt etter oppgradering av operativsystem (iOS).

2-factor authentication solution for secure remote access to your company network (VPN) and secured web sites.
This authentication service requires that your company has signed up an Evry Buypass Code agreement.
Please contact Evry for more information if you find this solution interesting.

Some users experience that the link they receive during activation is not clickable. This error lies outside Buypass Code and can be solved by restarting the phone followed by a new activation attempt. Some also experience that they have to uninstall and reinstall Bupass Code after upgrading the operating system (iOS).

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

September 26, 2013 New version 1.5.2
August 29, 2013 New version 1.5.0
April 03, 2013 New version 1.4.3
March 18, 2013 Initial Release

Other Apps From Buypass AS