App Description

Cánh đồng bất tận là một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Truyện kể về cuộc sống nay đây mai đó của một gia đình gồm người cha và hai đứa con (Điền và Nương) sau khi người mẹ đã bỏ theo một người đàn ông khác. Bối cảnh câu chuyện là vùng đồng quê miền Tây Nam Bộ với những người nông dân nghèo khó.

Có nhiều ý kiến khác nhau về tác phẩm. Ý kiến không ủng hộ cho rằng nhà văn có cái nhìn đen tối về đồng quê, không hướng con người đến những điều tốt đẹp. Ý kiến ủng hộ cho rằng nhà văn đã viết về cuộc sống của những người nghèo khổ một cách thấu hiểu và không ngại dư luận.

Cũng theo tác giả, trong lời bạt dành cho truyện ngắn của mình, chị viết: Tôi thi thoảng có đọc kinh Phật, có điều thì mình làm được, có điều không. Ví như thế này "Khi bạn tức giận hãy bất động đừng làm gì cả" trời đất ơi, đang tức chết đi được chỉ muốn quạ với ai đó làm sao "bất động" cho được. Vì thế con người còn hận thù ân oán mãi vẫn không cởi được.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

December 16, 2012 Price Decrease: $49.99 -> $39.99
August 28, 2012 Price Decrease: $49.99 -> $29.99
September 07, 2011 Price Decrease: $49.99 -> $39.99
November 13, 2010 Initial Release

Other Apps From Boiled Shrimp