What's New

• new widget
• rich notifications
• weather warning improvement
• various bug fix

App Description

The Belgian weather forecast on your iPhone with the RMI

Brand new version 2 of the app!

• Forecasts and observations per community
The local geographic particularities are taken into account in the forecasts.

• Hourly forecasts for the first 48 hours
Get the local forecasts per community for temperature, precipitation, wind and cloud cover.

• Daily forecasts for the next 7 days
Per community: minimum and maximum temperatures, wind + descriptive texts.

• 14 days of trends
Long term forecasts for day and night temperatures and precipitations.

• Radar: observations and rain forecasts
Observations and forecasts of precipitations per 10 minute time step for your favorite communities (up to 3 hours in advance).

• Meteorological warnings
Notification push in case of meteorological warnings: customizable per region and per level.

• Widget
widget in the today pane for your current location.

Dutch:

Het weer in België op uw iPhone dankzij het KMI

Een splinternieuwe versie 2 van de applicatie!

• voorspellingen en waarnemingen per gemeente
Met de lokale geografische kenmerken wordt rekening gehouden.

• uurlijkse voorspellingen voor de eerste 48 uur
Voor elke gemeente de lokale voorspellingen van de temperatuur, neerslag, wind en bewolkingsgraad.

• dagelijkse voorspellingen voor de volgende 7 dagen
Voor elke gemeente de minimum- en maximumtemperatuur, wind en verklarende teksten.

• trends tot 14 dagen
Langetermijnvoorspellingen van de dag- en nachttemperatuur en de neerslag.

• radar: waarneming en neerslagvoorspellingen
Waarnemingen en neerslagvoorspellingen per tijdsstap van 10 minuten voor uw favoriete gemeenten (tot 3 uur op voorhand).

• meteorologische waarschuwingen
Push van de berichten bij meteorologische waarschuwingen: aan te passen per regio en per waarschuwingsniveau.

• weerwidget
Widget met het weer op je huidige locatie.

French:

La météo belge sur votre iPhone avec l'IRM.

Toute nouvelle version 2 de l'application!

• Prévisions et observations par communes
Les spécificités géographiques locales sont prises en compte dans les prévisions.

• Prévisions horaires pour les prochaines 48 heures
Par commune, retrouvez les prévisions locales de température, précipitation, vent et nébulosité.

• Prévisions journalières jusqu’à 7 jours
Par commune, température minimale, température maximale, vent et textes explicatifs.

• Tendances jusque 14 jours
Prévisions à long terme des températures diurnes, nocturnes et précipitations.

• Radar: observation et prévisions de pluie
Observations et prévisions de pluie par pas de temps de 10 minutes pour vos communes favorites (jusqu'à 3 heures à l'avance).

• Avertissements météorologiques
Push des notifications lors d'avertissements météorologiques : paramétrable par région et niveau.

• WidgetMétéo
Widget météo pour votre position actuelle.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Meteo.be screenshot 1 Meteo.be screenshot 2 Meteo.be screenshot 3 Meteo.be screenshot 4 Meteo.be screenshot 5

App Changes

 • February 26, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • March 07, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • March 12, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • March 13, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • March 16, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • April 10, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • April 16, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • May 15, 2013 Price increase: $0.99 -> $1.99
 • October 14, 2013 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • February 20, 2015 New version 2.0
 • March 23, 2015 New version 2.0.1
 • May 07, 2015 New version 2.1
 • June 24, 2015 New version 2.1.1
 • November 09, 2015 New version 2.2
 • November 23, 2015 New version 2.2.1
 • March 21, 2016 New version 2.3
 • June 20, 2016 New version 2.3.1
 • August 16, 2016 New version 2.4
 • January 03, 2017 New version 2.5