App Description

Phần mềm sẽ giúp bạn cập nhật những thông tin thời tiết của các vùng miền trên đất nước Việt Nam theo dữ liệu thời tiết của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Thời tiết VN screenshot 1 Thời tiết VN screenshot 2 Thời tiết VN screenshot 3

App Changes

  • December 16, 2011 Price decrease: $0.99 -> FREE!