What's New

Support retina display

App Description

* CÓ NỘI DUNG DÀNH CHO NGƯỜI LỚN TRÊN 18 TUỔI *

Đây là một câu truyện kể về tình yêu của một chàng trai mới lớn và một người đàn bà nhiều kinh nghiệm yêu đương.

"Tôi là một thanh niên 17 tuổi đang theo học trung học tại Sài Gòn. Tuy mới 17 tuổi nhưng thân thể tôi trông khỏe như 1 chàng trai 20, lứa tuổi mà các chàng trai bắt đầu tò mò về tình yêu và bị kích thích về dục tính..."

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Cô Giáo Thảo screenshot 1

App Changes

 • August 12, 2013 Price increase: $24.99 -> $29.99
 • August 10, 2013 Price decrease: $29.99 -> $24.99
 • December 28, 2012 Price decrease: $48.99 -> $29.99
 • December 17, 2012 Price increase: $29.99 -> $48.99
 • September 15, 2012 Price increase: $19.99 -> $29.99
 • August 26, 2012 Price decrease: $29.99 -> $19.99
 • May 20, 2012 Price increase: $24.99 -> $29.99
 • May 17, 2012 Price decrease: $29.99 -> $24.99
 • January 22, 2012 Price decrease: $34.99 -> $29.99
 • January 19, 2012 Price increase: $29.99 -> $34.99
 • December 20, 2011 Price increase: $28.99 -> $29.99
 • December 19, 2011 Price decrease: $29.99 -> $28.99
 • September 10, 2011 Price increase: $24.99 -> $29.99
 • September 07, 2011 Price decrease: $29.99 -> $24.99
 • July 23, 2011 Price increase: $27.99 -> $29.99
 • July 21, 2011 Price decrease: $29.99 -> $27.99
 • July 10, 2011 Price increase: $28.99 -> $29.99
 • July 04, 2011 Price decrease: $29.99 -> $28.99
 • June 25, 2011 Price increase: $28.99 -> $29.99
 • June 24, 2011 New version 1.1

Other Apps From Kim Dung