What's New

- bug fixes

App Description

****Top app in Vietnamese iPad & overall store, 5/5 star rating****

Tiếng Việt:

ViKey - bộ gõ tiếng Việt tiện lợi cho iPhone, iPad & iPod touch.

ViKey hỗ trợ 3 kiểu gõ: TELEX, VNI & VIQR, bạn có thể copy đoạn văn bản vừa gõ sang các ứng dụng khác và chuyển đổi giữa các kiểu gõ nhanh chóng.

ViKey tích hợp chức năng tự lưu, bạn có thể thoát khỏi ViKey bất cứ lúc nào, kiểu gõ và văn bản của bạn sẽ luôn được lưu lại.

English:

ViKey is a Vietnamese keyboard for iPhone, iPad & iPod touch.

Currently ViKey support 3 typing modes: TELEX, VNI & VIQR. ViKey supports copying text to another app and switching between typing modes quickly.

ViKey integrates auto-save feature, you'll never have to worry about your text when you quit the application, it will be there waiting for you the next time you return.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard screenshot 1 ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard screenshot 2 ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard screenshot 3 ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard screenshot 5 ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard screenshot 6 ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard screenshot 7 ViKey - Bộ gõ tiếng Việt - TELEX, VNI, VIQR - Vietnamese keyboard screenshot 8

App Changes

  • June 24, 2011 New version 2.3
  • December 16, 2013 New version 3.0
  • December 16, 2013 Price decrease: $5.99 -> $3.99
  • December 24, 2013 New version 3.0.1
  • January 02, 2014 Price increase: $3.99 -> $4.99

Other Apps From Ba Thanh Dinh

Equation Genius (math equation solver) Private Web Browser (Incognito Web Browser) Incognito Browser Stealth Browser Incognito Web Browser