What's New

Rettelse af fejl, der hos nogle brugere gav tomme ordlister.

------------------------------------------

Corrected issue that resulted in empty word lists for some users.

App Description

Ordbogen er den næststørste af Gyldendals iOS-ordbøger. Den rummer oversættelser af flere end 133.000 danske og spanske ord og ordforbindelser og dækker dermed selv avancerede ordbogsbrugeres behov.

Ordbogen giver dig lynhurtige opslag, hvor ordet, du leder efter, kommer frem i en liste efterhånden, som du taster bogstaverne. Når ordet, du søger, ses i ordlisten, kan du med det samme se oversættelsen.

Hvis ordet har flere betydninger, eller du vil se flere detaljer om det, kan du selvfølgelig trykke på ordet og få vist alle detaljerne – fx andre mulige oversættelser, ordforbindelser og teksteksempler, bøjningsformer etc.

Se også skærmbillederne, som viser eksempler på de mange forskellige typer af information, du får i ordbogen.

------------------------------------------

Gyldendal's Spanish Danish Dictionary - Medium

The dictionary is the second largest of Gyldendal's iOS dictionaries. It contains translations of more than 133,000 Danish and Spanish words and phrases and thus meets many dictionary users' demands.

The dictionary performs searches promptly, and the word you type emerges on a list as you gradually write the letters. When the word you are searching for appears in the word list, you can immediately see the translation.

If the word has several senses, or you would like to see more details about it, you can touch the word and see all the details - e.g. other possible translations, phrases and text examples, inflected forms etc.

Also see the screen dumps, which show examples of the many different types of information you get in the dictionaries.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Spansk Ordbog - Medium screenshot 1 Spansk Ordbog - Medium screenshot 2 Spansk Ordbog - Medium screenshot 3 Spansk Ordbog - Medium screenshot 4 Spansk Ordbog - Medium screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Spansk Ordbog - Medium screenshot 6 Spansk Ordbog - Medium screenshot 7 Spansk Ordbog - Medium screenshot 8 Spansk Ordbog - Medium screenshot 9 Spansk Ordbog - Medium screenshot 10

App Changes

  • October 27, 2012 Price decrease: $9.99 -> $8.99
  • December 06, 2013 New version 2.3
  • February 04, 2014 New version 2.3.1