App Description

Besök "ProWeb Spel" App Store för att köpa en av de många andra språk.

Vi vill ha dina synpunkter om du av någon anledning inte kan ge BrainFreeze Pussel en 5-star rating, skicka dina synpunkter till [email protected]

BrainFreeze kombinerar erfarenhet av tredimensionell kub spel med iPhone och iPod Touch mobila plattformar, och resultatet är utmanande och roligt. Tolv nivåer blir successivt svårare eftersom spelet fortsätter. Game plattor aldrig lanseras i samma ordning, vilket innebär ingen spelet någonsin detsamma.

Tre skäl Gambit är nästan NÅGON:
1. TRAVELING - BrainFreeze är ett bra sätt att passera Temne medan du reser. Om du fastnar på en flygplats eller på ett plan, resa med bil, eller i ett ensamt hotellrum, det här spelet kommer att hålla dig underhållen.

2. Arbete eller skola - diskret spela utan att din chef eller lärare märker. Spelet kräver väldigt lite rörelse, du kan spela spelet i en hand med bara tummen.

3. BUSY FÖRÄLDRAR - En stor distraktion för barnen, nivå ett och två är mycket enkelt, perfekt för att hålla ungdomar ockuperade och utmanas.

BrainFreeze combines the experience of three dimensional cube gaming with the iPhone and iPod Touch mobile platforms, the result is challenging and fun. Twelve levels get progressively harder as the game continues. Game tiles are never launched in the same order; this means no game is ever the same.

THREE REASONS GAMBIT IS FOR ALMOST ANYONE:
1. TRAVELING – Gambit is a great way to pass the time while you travel. If you’re stuck in an airport or on a plane, traveling by car, or, in a lonely hotel room, this game will keep you entertained.

2. WORK OR SCHOOL - Discretely play without your boss or teachers noticing. Game play requires very little movement; you can play the game in one hand with just your thumb.

3. BUSY PARENTS - A great distraction for the kids, levels one and two are considered very easy, perfect for keeping a young person occupied and challenged.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Gambit Puzzles - Svenska Språk Swedish Puzzle Games screenshot 1 Gambit Puzzles - Svenska Språk Swedish Puzzle Games screenshot 2 Gambit Puzzles - Svenska Språk Swedish Puzzle Games screenshot 3 Gambit Puzzles - Svenska Språk Swedish Puzzle Games screenshot 4 Gambit Puzzles - Svenska Språk Swedish Puzzle Games screenshot 5

App Changes

 • August 17, 2011 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • August 20, 2011 Price increase: FREE! -> $1.99
 • August 25, 2011 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • August 25, 2011 Price increase: FREE! -> $1.99
 • September 01, 2011 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • September 01, 2011 Price increase: FREE! -> $1.99
 • September 07, 2011 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • September 09, 2011 Price increase: FREE! -> $1.99
 • September 15, 2011 Price increase: FREE! -> $1.99
 • December 13, 2012 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • December 15, 2012 Price increase: FREE! -> $1.99
 • December 20, 2012 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • December 21, 2012 Price increase: FREE! -> $1.99
 • December 27, 2012 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • December 28, 2012 Price increase: FREE! -> $1.99