App Description

Khách hàng:
- Mua hàng
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý dịch vụ, đặt lịch, đánh giá dịch vụ đã mua
- Xem thông tin khuyến mại
- Xem công nợ, tiền quỹ
Nhân viên:
- Bán hàng
- Quản lý dịch vụ theo điểm, giao nhân viên, báo cáo, đánh giá, ghi nhận xét...
- Quản lý thông tin khách hàng, tạo tìm kiếm.
- Các nghiệp vụ khác

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

EST Beaute screenshot 1 EST Beaute screenshot 2 EST Beaute screenshot 3

App Changes

  • August 11, 2018 Initial release

Other Apps From Nguyen Tien Hung

Vân Anh Beauty taspa