App Description

האפליקציה הינה עבור Orel Hair Style - רשת מספרות הגברים והשיזוף היחידה בישראל. האפליקציה מספקת פרטים כלליים על המוצרים והשירותים, ומאפשרת קביעת תור בזמן אמת, צפייה בתורים קיימים, ויצירת קשר מידי (SOS) עם הרשת לצורך קביעת תור דחוף.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Orel Hair Style screenshot 1 Orel Hair Style screenshot 2 Orel Hair Style screenshot 3 Orel Hair Style screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Orel Hair Style screenshot 5 Orel Hair Style screenshot 6 Orel Hair Style screenshot 7 Orel Hair Style screenshot 8

App Changes

  • July 12, 2018 Initial release

Other Apps From GCP SOLUTIONS LTD

Tor4You סנס מרכז יופי ותדמית אלפא mmrunning Tor4You Mobile פארק זיקית קטצר