App Description

Chương trình điều khiển app ztvPlus trên các thiết bị của Viettronics Thu Duc

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

ztvPhone screenshot 1 ztvPhone screenshot 2 ztvPhone screenshot 3 ztvPhone screenshot 4 ztvPhone screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

ztvPhone screenshot 6 ztvPhone screenshot 7 ztvPhone screenshot 8 ztvPhone screenshot 9 ztvPhone screenshot 10

App Changes

  • June 13, 2018 Initial release

Other Apps From THUDUC VIETTRONICS JOINT STOCK COMPANY

BlueControl BlueControlW