App Description

Veritech ERP систем нь байгууллагын уламжлалт бизнес загварыг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх замаар борлуулалтыг дэмжих, зардлыг бууруулах, үйл ажиллагаа, хэлтэс нэгжүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэглэгч зах зээлтэйгээ байнгын харилцаатай байх боломжийг бүрдүүлдэг бизнесийн нэгдсэн платформ юм.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Veritech ERP screenshot 1 Veritech ERP screenshot 2 Veritech ERP screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Veritech ERP screenshot 4 Veritech ERP screenshot 5 Veritech ERP screenshot 6

App Changes

  • April 17, 2018 Initial release

Other Apps From Interactive LLC

Тэс Карт E-tender Rule Book UBTZ