App Description

IQ link(ไอคิวลิ้งค์) เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์จีพีเอส พร้อมทั้งมีระบบจีพีเอสติดตามรถและเครื่องจีพีเอสทุกเครื่องผ่านการรับรองมาตรฐานจาก กรมการขนส่งทางบก และมาตรฐานใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. มั่นใจได้ว่าระบบและอุปกรณ์ของมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน โดยทีมงานของบริษัทไอคิวลิ้งค์ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยดูแลการทำงาน ให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วนของประเทศไทย
Call center : 093-1305888
Line ID : [email protected]

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

IQLINK GPS screenshot 1 IQLINK GPS screenshot 2 IQLINK GPS screenshot 3 IQLINK GPS screenshot 4 IQLINK GPS screenshot 5

App Changes

  • November 11, 2017 Initial release